OSP GLINOJECK Ochotnicza Straż Pożarna GLINOJECK


Ochotnicza Straż Pożarna w Glinojecku
Formalnie powstała w 1897 roku jako jednostka zakładowa, fabryczna, cukrowni ,,Izabelin". Sam Glinojeck był wtedy osadą fabryczną, robotniczą, skupioną w bliskości zakładu. Do niej należały głównie budowle i budynki, także mieszkalne. Również cukrownia była w posiadaniu rozległych dóbr ziemskich, miała stogi zborza i sterty słomy, stodoły, obory i chlewnie. Była więc forma zalążkowa straży niemal od początków powstania cukrowni, czyli od 1859 roku.
Już od 1881 roku, kiedy budynki dworskie nawiedził groźny pożar, zarząd cukrowni wydzielił parę dobrych koni, które zawsze stały w stajni, gotowe do wyjazdu do pożaru. Do tego dochodziło odpowiednie oprzyrządowanie – wóz, sikawka ręczna, kubły drewniane i parciane, bosaki i tłumice. W tamtym czasie straż ogniowa w cukrowni nie była zarejestrowana, pozostawała bez statutu, także bez zarządu.


Oddział ratowniczy tworzyli zawsze pracownicy fabryczni, bądź folwarczni, którymi kierował doświadczony, czasem wyższej rangi pracownik. Całkowite koszty utrzymania oddziału pokrywała fabryka.
Działalność ratownicza oddziału nie ograniczała się tylko do mienia cukrowni, ale wyjeżdżał on także do sąsiednich wsi, a z racji nadgranicznego położenia, również do sąsiednich powiatów Giżyna i Kondrajców. W okresie I wojny światowej oddział strażacki miał już przyzwoite wyposażenie. Pod tym względem przewyższał wszystkie jednostki z okolicy.


W 1917 roku powstała w Glinojecku orkiestra strażacka (jeszcze przyfabryczna), a w roku 1924 straż fabryczna została przeksztalcona w Ochotniczą Straż Pożarną w Glinojecku, która w Cukrowni miała dalej wsparcie materialne.
W 1930 roku członkowie OSP w Glinojecku już w strojach galowych wraz z orkiestra dętą brali udział w powitaniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – prof. Ignacego Mościckiego, a nieco później bp Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
W latach 1939 – 1945 strażacy brali czynny udział w walce z okupantem. Od roku 1945 OSP rozpoczyna swoją działalność od początku. Dwa lata później (1947 r.) Cukrownia przekazała na rzecz OSP samochód ,,Doczka 3/4", który otrzymała od władz wojskowych. Był to pierwszy samochód używany przez OSP do gaszenia pożarów.


W 1964 r. ufundowano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku nowy sztandar w miejsce zniszczonego przez Niemców.
02.10.1965 r. - Jednostka wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy Star A-25.
Rok 1990, to rok przemian polityczno – gospodarczych. OSP w Glinojecku jak i inne straże przeszła pod zarząd Samorządu Gminy.
W 1993 roku Jednostka ta otrzymała ze Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie samochód ciężarowy marki ,,Jelcz", Który we własnym zakresie został przystosowany na potrzeby owej straży. We wrześniu 1994 r. jednostka OSP przekazała samochód pożarniczy Star A-25 do jednostki OSP w Woli Młockiej, a w zamian Glinojeck otrzymał kluczyki do samochodu gaśniczego Jelcz GCBM 10/16. W 1995 roku Glinojeck otrzymał samochód gaśniczy STAR 200.
W maju 1997 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Glinojecku została odznaczona ,,Złotym Znakiem Związku OSP".


W grudniu 1997 roku, Cukrownia ,,Glinojeck" S. A. w Glinojecku przekazała dla jednostki używany, (ale w dobrym stanie) samochód pożarniczy marki ,,Jelcz 004"
W 2003 roku jednostka OSP Glinojeck została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W 2006 roku jednostka OSP Glinojeck otrzymała nowy samochód SLRt (Samochód Lekki Ratownictwa technicznego) marki FORD TRANSIT.
W 2015 roku dzięki wieloletnim staraniom otrzymała w/w jednostka najnowszy wóz pożarniczy ratownictwa technicznego marki Mercedes Benz (GBARt 4.5/16).

W 2017 roku jednostka OSP Glinojeck przekazała wóz bojowy Jelcz 004 do jednostki OSP Szyjki.

Aktualnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku na swoim wyposażeniu posiada :
1. Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy Mercedes Benz GBARt 4,5/16  Nr. Operacyjny 419[M]11
2. Lekki Samochód Ratownictwa Wodno-Lodowego Ford Transit SLRw   Nr. Operacyjny 419[M]30

 

Najcześciej czytane na naszej stronie